Montmorİllonİt
Hakkında

BİLİNMESİ Gerekenler

Montmorillonit ve Kullanım Alanları

Montmorillonit tipik olarak bir kil oluşturan, mikroskobik kristal formüllü mineraller çok yumuşak bir fillosilikat grubudur. Fransa'da Montmorillo' dan ismini almıştır. Montmorillonit, simektit grubunun bir üyesidir. Tanecikler, yaklaşık bir mikrometre arasında bir ortalama çapa sahip plaka şeklinde olan, bu grubun üyeleri, saponit içerir. Montmorillonit smektit bir alt sınıfı fillosilikat mineral% 50'den daha fazla yüke sahip olan oktahedral olarak karakterize edilir; katyon değişim kapasitesi bir düzlemde olduğunda Al için Mg izomorf ikame kaynaklanmaktadır. Bunun aksine, beidelit kuvars levha Si için Al izomorf ikame kaynaklanan% 50'den daha fazla şarj ile tetrahedral bir lekeci. Montmorillonit su içeriği değişkendir ve suyu emer zaman hacminde büyük ölçüde artırır. Kimyasal olarak bu, sodyum kalsiyum alüminyum silikat, magnezyum hidroksit (Na, Ca) 0.33 (Al, Mg) 2 (Si4O10) (OH) 2 • nH2O hidratlanır. Potasyum, demir, ve diğer katyonlar yerine ortak olan, katyonların tam oranı kaynağı ile değişir. Genellikle klorit, muskovit, illit, cookeite ve kaolinit ile karışmış oluşur.

Montmorilonit konsantre ve mağara ortamlarında dönüştürülebilir. Mağaranın doğal ayrışma ana kaya içinde bulunan alüminosilikatların konsantrasyonlarda geride bırakılabilir. Montmorillonit alüminosilikatlar çözeltiler yavaş yavaş oluşurlar. Yüksek HCO3 konsantrasyonları ve uzun süreler oluşumuna yardımcı olabilir. Montmorilonit kuru şartlarda paligorskit dönüşümü ve asidik koşullarda (pH 5 veya daha düşük) (Endelit)-10A halloysitten içerir.

Kullanım Alanları

Dünya gıda endeksindeki yeri

Montmorillonit, dünya gıda kodeksinde E 558 olarak belirtilmiş kullanımında sınırlama olmayan, yan etkisi olmayan gıda katkı maddesi olarak belirtilmiş ve yenilebilir kil olarak tanımlanmıştır. Dünyada üzerinde binden fazla akademik çalışma yapılmış ve kendisinden çok önemlisağlıkürünleri ve ilaçlar ürertilmiştir. İleride bu çalışmaların önemli olanlarını sizlerle paylaşacağım. Her yazımda hangi hastalıklarda nasıl kullanılması gerektiğini dünya litertüründeki bilgiler doğrultusunda yazmaya çalışacağım.

İmmune sistemi kuvvetlendirici

Montmorillonit kristalleri nano teknoloji ile tamamı minumum kristal boyutlarına indirgenirse her bir tanecik negatif iyon özelliği kazanır. “İnsan sağlığının bozulmasına yol açan gözle görülmeyen elle tutulmayan en önemli 5 şey nedir” diye sorsak herhade çok büyük çoğunluk bakteri, virüs, ağırmetal, toksin(serbest radikaller) ve radyasyon diyecevapverilecektir. Bilindiği gibi bu patojenler yüzeysel yük olarak pozitiftir. Montmorillonit çok yüksek negatif iyon gücü ile dahili olarak kullanıldığında bağırsaklardan, harici olarak kullanıldığında deriden bu patojenleri çeker bağlar ve vucuttan atar. İnsan hastalıklarının pek çoğuna neden olan şeylerin, bu saydığımız 5 patojen olduğunu düşünürsek bentonitinsağlıkalanında ne kadar mucize olduğunu çok daha kolay kavrarız. Bu patojenlerin düzenli bentonit kullanımı ile vucuttan elimine edilmeleri halinde immune sistem kuvvetlenmekte ve hastalıklara çok daha dirençli hale gelmemize çok büyük katkı vermektedir. Ağırmetalve toksinlerin yok edilmesinde eşsiz bir kabiliyeti vardır. Özellikle ağır metalleri vucuttan uzaklatırmak tıp dünyasında çok zor bir işlem olarak bilinmektedir. Kullanılan tüm şelatörler vucuda çok ciddi toksik etki yüklemektedir. Bentonit midede kesinlikle parçalanmadığından ve sadece pozitif iyonları negatif iyon özelliği ile çekmesinden dolayı bu işlemi başardığından bir yan etkisi de bulunmamaktadır.

Dünya gıda endeksindeki yeri

Montmorillonit, dünya gıda kodeksinde E 558 olarak belirtilmiş kullanımında sınırlama olmayan, yan etkisi olmayan gıda katkı maddesi olarak belirtilmiş ve yenilebilir kil olarak tanımlanmıştır. Dünyada üzerinde binden fazla akademik çalışma yapılmış ve kendisinden çok önemlisağlıkürünleri ve ilaçlar ürertilmiştir. İleride bu çalışmaların önemli olanlarını sizlerle paylaşacağım. Her yazımda hangi hastalıklarda nasıl kullanılması gerektiğini dünya litertüründeki bilgiler doğrultusunda yazmaya çalışacağım.

Bentonit Kullanımlarına Ait Örnekler
  • ESKİ TARİHLER

    • Eski tarihlerde Amorjiyonlar, Aborjinler ve Güney Amerika ve Amerika yerlileri ciddi hastalıkların tedavisinde bentonit kullanmış ve bentoniti “Ee-Wah-Kee” yani “İyileştiren Çamur” diye adlandırmışlardır.
  • 20. YÜZYILIN İLK DÖNEMLERİ

    • 20. yüzyılın ilk dönemlerinde Almanya’da Doktor Julius Stump, Asya kolerasını tedavi etmede bentonit kullanmış, bir başka Doktor Meyer Camberg ise arsenik etkilerini yok etmekte bentonit kullanmış ve mucizevi sonuçlar almıştır.
  • DÜNYADA EN UZUN VE EN SAĞLIKLI İNSANLAR

    • Dünyada en sağlıklı ve en uzun ömürlü insanlar olarakkabuledilen HUNZA insanlarının bentonit yataklarından süzülen bir suyu hergün içtikleri bilinmektedir. Amazonda Macaw papağanları ve bölgedeki binlerce kuş türü yedikleri bir çeşitmeyveve çiçek özünde bulunan zehirden ölmemek için kitleler halinde her yemekten önce bentonit yemektedirler. Bu olayın National Geografy tarafından belgeseli yapılmıştır.