Bentonİt
Hakkında

BİLİNMESİ Gerekenler

Bentonit

Bentonit, aluminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül , tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden (başlıca montmorillonit) oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır. Türkiyede bentonit oluşumları Niğde, Tokat Reşadiye, Biga Yarımadası, Gelibolu Yarımadası, Eskişehir ve Ankara, Çankırı, Ordu, Trabzon, Elazığ, Malatya bölgelerinde bulunmaktadır. Bir kil çeşidi olan bentonit birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Döküm kumu ve Demir Cevheri Peletlemesi Kağıt sanayii, Sondajlarda, Lastik sanayii, Gıda sanayii, a) Berraklaştırma işleminde (Şarap, Meyve suyu, Bira) b) Ağartma işleminde (Yağ sektöründe) Gübre sanayii, Boya Sanayi, Seramik Sanayi, Kedi kumu, İlaç Sanayi.

Bilimsel olarak yumuşak, plastik, poroz, açık renkli özellikte ana mineral olarak smektit grubu minerallerden oluşan içinde kolloidal silis bulunan ve camsal magmatik kayaçların, genellikle volkanik kül ve küflerin kimyasal ayrışmasına baglı olarak devitrifikasyonu sonucu oluşmuştur.

Başlangıçta Wyoming'de (USA) Ford - Benton yakınlarında bulunmuştur. Kolloidal özellik gösteren, plastisitesi yüksek olan bir kil çeşididir.

Amerika'da Bentonit adı altında tanınmıştır. Daha sonra Fransa'nın Montmorillon bölgesinde de aynı kil bulunduğundan bu kil mineraline Montmorillonit adı verilmiştir. Bentonitle birlikte kuvars, mika, feldspat, pirit ve diğer bazı mineraller bulunur.

Kil mineralinin bir çeşidi olan bentonitin genel kimyasal formülü; Na,Ca) (Al,Mg) 6(Si4O10) 3(OH) 6 .n H2O'dur.

 

Bentonit Resim Galerisi